Som underviser i IT, koncentrere jeg mig om:

  • Tekstbehandling.
  • Billedbehandling.
  • Slægtsforskning.

Jeg har kun små hold eller ene-undervisning, alt efter hvad du ønsker. Undervisningen foregår som regel over 6-8 moduler á 2 timer.  Mine hold kendetegnes ved at der altid er tid til den enkelte elev.

I tekstbehandling kan du f.eks. lære at sætte en sang op med billeder eller lave et lykønskningskort. Vi kan også arbejde med foldere og løbesedler til foreninger m.m. I tekstbehandling bruges der Word fra Office-pakken.

Billedbehandling er kreativitet, hvor der arbejdes med Adobe-programmet Photoshop. Programmet arbejder i lag, hvilket giver stor fleksibilitet når du skal skabe f.eks. en collage.
Billedbehandling er også at forbedre dine egne foto - hvis du selv fotograferer. Et godt foto kan måske blive bedre ved beskæring, justering af lys og  kontrast. Du kan måske give dit foto et kunstnerisk design, ved at bruge forskellige filtre.
Har du f.eks. et gammel skadet foto, som har affektionsværdi for dig, kan vi ligeledes arbejde med restaurering af dette.    

Som underviser i slægtsforskning får mine elever grundredskaberne, så de selv kan arbejde videre. Det er en en viden om kirkebøger, folketællinger og ejendomsdata - alt sammen redskaber som giver den enkelte, mulighed for selv at opbygge sin egen slægtsforskning.

Se mine collager